Životní cyklus software - ISO 12207

Norma ISO/IEC 12207 definuje procesy, činnosti a úkoly, které je třeba provádět při:

Norma ISO/IEC 12 207 vytváří rámec pro životní cyklus software s definovanou terminologií používanou v softwarovém průmyslu:

Poskytuje průmyslu základy pro softwarové postupy.

Přínosy certifikace

Systém dle ISO/IEC 12207 je vhodný pro všechny společnosti, které jsou zodpovědné za vývoj a údržbu softwarového produktu. Spolu s ISO 9000 a dalšími normami je standardem v projektech. Zaváděné standardy lze plně přizpůsobit požadavkům organizace / projektu. Nezanedbatelným přínosem je konec používáním různých termínů pro stejné činnosti.

Certifikovaná společnost pak:

Plnění systémového přístupu u každého SW produktu = dosažení stabilního a kvalitního systému řízení.