Bezpečnost a ochrana zdraví - OHSAS 18001

Norma ČSN OHSAS 18001 se zabývá systémem řízení bezpečností a ochrany zdraví při práci (OHSAS - Occupational Health and Safety Management systems). Požadavky na BOZP nás provázejí v každodenním pracovním procesu. Tato norma si klade za cíl zavést v organizaci procesy pro řízení a kontinuální snižování rizik souvisejících s bezpečností a ochranou při práci.

Implementace normy je patrná v těchto oblastech

Zefektivnění činností v organizaci s ohledem na BOZP

Vaše spokojenost a spokojený zaměstnanec

BOZP na prvním místě