Systém managementu hospodaření s energiemi - ISO 50001

Tento standard specifikuje požadavky na systém managementu hospodaření s energií (EnMS - energy management system). EnMS umožňuje organizacím dosahovat závazků stanovených v politice s cílem realizace opatření nezbytných pro snižování energetické náročnosti.

Přínosy ze zavedení ČSN EN ISO 50001

Spolupráce

Zavádění systému ČSN EN ISO 50001 je krok správným směrem a my Vám
nabízíme: