Management bezpečnosti potravin - ISO 22000

Celým názvem norma ČSN EN ISO 22000:2019 „Systémy managementu bezpečnosti potravin - Požadavky na organizaci v potravinovém řetězci“ je norma určená organizacím podílejícím se na potravinářském řetězci, které chtějí svým zákazníkům garantovat, že jejich produkty (jak výrobky, tak služby) jsou produkovány v souladu s nadstandardními požadavky na bezpečnost potravin.

Potřeba vyvinout jednotný standard, jež by korigoval problematiku bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin, byla v popředí zájmu spotřebitelů již mnoho let. Proto byla Mezinárodní organizací pro jakost (ISO) vyvinuta norma ISO 22000, jejíž členění do jisté míry koresponduje se strukturou normy ISO 9001. Zaměřuje se především na systémový přístup k řízení bezpečnosti potravin a na základní principy HACCP.

Komu je norma určena?

Jde o normu určenou k certifikaci, kterou mohou využít jak primární producenti v agrárním sektoru, tak výrobní a distribuční společnosti, restaurace, jídelny a společnosti orientující se na konečný prodej potravin. Stejně tak bude ovšem přínosná i organizacím, jejichž produkce s bezpečností potravin úzce souvisí, jako například organizacím vyrábějícím nástroje, stroje a zařízení, obaly, přídavné látky či čistící a dezinfekční látky používané v potravinářském průmyslu.

Přínosy implementace: