Audit

Společnost A-KOMPLEX a.s. provádí audity jednotlivých systémů řízení nejen dle všeobecně známých norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001, ale také podle méně rozšířených standardů ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000, SA 8000, ISO 10006 a dalších, které jsou avizovány v našem portfoliu poradenství.

Audity také provádíme v rámci integrovaného systému řízení podle zavedených systémů klienta.

Průběh auditu

Většina našich auditů probíhá následujícím způsobem:

Pomoc při opatřeních

Nabízíme také pomoc při opatřeních (nápravě) zjištěných nedostatků auditním týmem ve společnosti během auditu.