Management služeb IT - ISO/IEC 20000-1

Norma ISO/IEC 20000:2011 je první celosvětový standard, který se speciálně vztahuje k managementu služeb IT a zaměřuje se na zlepšování kvality, zvyšování efektivity a snížení nákladů u IT procesů. ISO 20000, které vzešlo se standardu BS 15000, popisuje integrovanou sadu procesů řízení pro poskytování služeb IT a obsahově se řídí ustanoveními IT Infrastructure Library (ITIL).

Aktualizace normy

Nová verze normy ISO/IEC 20000 část 1 byla vydaná v dubnu 2011. Česká verze ČSN ISO/IEC 20000-1 pak vyšla v červenci 2012.

Soubor norem ISO/IEC 20000 se neskládá jen ze dvou nejznámějších norem části 1 a části 2, ale je mnohem širší. Uvádíme zde celý rozsah těchto norem:

Model pro hodnocení procesů managementu služeb bude předmětem budoucí části 8.

Změny v novém vydání normy části 1 z roku 2011:

Změny v terminologii zohledňující mezinárodní využití.

Nové vydání je delší o 10 stran. Těchto 10 stran je využito takto:

Ilustrační obrázek ukazuje nové názvy procesů a jejich seskupování v novém vydání normy:

Pro organizace může implementace normy ISO 20000 znamenat tyto klíčové přínosy: