Řízení nebezpečných látek - QC 080000

QC 080000 poskytuje základ pro komplexní, systematické a transparentní řízení a kontrolu procesů, jejichž cílem je uspokojit zákazníka a současně plnit požadavky na odstranění používání nebezpečných látek.

Zajišťuje přidanou hodnotu pro řízení procesů nakládání s nebezpečnými látkami po celý životní cyklus výrobku, což je od vývoje přes realizaci a konče jeho likvidaci.

Poskytnutím komplexních požadavků, QC 080000 umožňuje řízení všech procesů při nakládání s nebezpečnými látkami, nehledě na konkrétní požadavky na výrobu bez použití nebezpečných látek, které se výrobce snaží dosáhnout.

Specifikace je navržena tak, aby pomohla: