Vzdělávání

Nabízíme odborná školení auditorů, manažerů systému řízení, BOZP, požární ochrany a novinek, které se týkají těchto oblastí. Školení provádíme přímo u zákazníka nebo jsou organizovány námi a v každém ohledu jsou přizpůsobeny potřebám Vaší společnosti.

Školení k novelám norem ČSN ISO 45001:2018 a ČSN EN ISO 50001:2019

Zveme Vás na kurz revize norem ISO 45001:2018 a ISO 50001:2018. V rámci tohoto kurzu získají jeho účastníci informace o změnách, ke kterým došlo v rámci revize norem ČSN ISO 45001:2018 a ČSN EN ISO 50001:2019. Pro nejbližší termín konání kurzu nás prosím kontaktujte - skoleni@akomplex.eu 

Školení interních auditorů

Školení norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000-1. Rozsah a podrobnost školení vždy upravujeme podle zájmu účastníků kurzu. Více informací

Školení manažerů systémů řízení

Základy managementu kvality, environmentu, BOZP, bezpečnosti informací ISMS, managementu služeb IT a podle zájmu účastníků i další oblasti. Více informací

Školení BOZP a PO

Základní výklad požadavků Zákoníku práce – zaměstnavatel X zaměstnanec. Více informací

Projektové a procesní řízení

A-KOMPLEX a.s. nabízí školení v oblastech projektového a procesního řízení.

Školení IT

Nabízíme rovněž školení v oblasti ICT. Školení jsou připravována dle požadavků uživatele a v dohodnutém rozsahu.

Nabízená ICT školení: