Systém managementu kvality - ISO 9001

ISO 9001:2015 je mezinárodní norma, která byla v ČR schválena Českým normalizačním institutem s označením ČSN EN ISO 9001:2016. Tato norma poskytuje organizacím soubor doporučení a minimálních požadavků pro implementaci (zavedení) efektivního systému managementu kvality.

Obsahuje tedy soubor pravidel, jejichž dodržování organizacím přináší zlepšení v mnoha směrech.

Implementace normy je patrná v těchto oblastech

Zefektivnění činností v organizaci

Vaše spokojenost a spokojený zákazník

Kvalita na prvním místě

Spolupráce

Naši konzultanti jsou specialisté s mnohaletými zkušenostmi. Zavádění systému managementu kvality je krok správným směrem a my Vám nabízíme: