Management rizik - ISO 31000

V dnešní době dosáhl technický vývoj takové úrovně, že plně automatizovaná výroba již není výjimkou. O to víc však roste náročnost takovéto výroby a požadavky na vysokou úroveň znalostí, přesné seřízení a nastavení strojů.

Se stále se zvyšující konkurencí a zrychlujícím se tempem vývoje roste potřeba predikovat rizika ještě před samotným vznikem problému a ne až následně, jak je doposud v praxi rozšířeno. K úspěšné predikci je ovšem potřeba nejdříve rizika správně definovat a analyzovat. Právě za tímto účelem byla vytvořena norma ČSN ISO 31000. Účelem funkčního managementu rizik je rozpoznat rizika a eliminovat je v počáteční fázi, čímž můžeme předejít událostem, které mohou způsobit škodu.

Tato norma není určena k certifikaci, měla by však tvořit návod při analýze a definování možných rizik, jakožto účinků nejistot na dosažení cílů. Je také dobrým vodítkem k tomu, jak zakomponovat systém managementu rizik do celkového managementu organizace. Jedná se o generickou směrnici, z čehož vyplývá její všestranné použití ať již ve veřejném, státním či soukromém sektoru, tak v jakémkoli průmyslovém odvětví či terciární sféře. Je aplikovatelná buďto na celou organizaci nebo jen na specifické funkce, procesy či projekty.

Významnou částí Managementu rizik je také tzv. Continuity Management, který se zasazuje o rychlou obnovu po neočekávané likvidaci důležitého vybavení v různých oblastech, jako např. IT, technologie, účetnictví. Jedná se o důkladně rozpracované plány ošetření vysoce rizikových oblastí spojených s klíčovými aktivy podnikání, tak aby jejich regenerace byla realizovatelná.

Přínosy implementace: