Systém environmentálního managementu - ISO 14001

Norma ČSN EN ISO 14001:2016 se zabývá systémem řízení ochrany životního prostředí (EMS - systém environmentálního managementu) a klade si tudíž za cíl co nejvíce posílit vědomí odpovědnosti vůči životnímu prostředí v rámci ekonomických možností organizace. Implementace této normy je úzce spjata s povinností vyhovět zákonům, které jsou uplatňovány v zájmu ochrany životního prostředí.

Implementace normy je patrná v těchto oblastech

Zefektivnění činností v organizaci s ohledem na environmentální systém řízení

Vaše spokojenost a spokojený zákazník

Životní prostředí na prvním místě