Školení bezpečnostní a požární ochrany

Tato školení probíhají v největší míře u zákazníka a to většinou ve dvou variantách – všichni zaměstnanci najednou, školení po jednotlivých skupinách.

Naši školitelé mají dlouholeté zkušenosti s problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v různých typech společností a vlastní osvědčení odborné způsobilosti podle

Obsahem školení BOZP je:

Obsah školení PO: