Aktuality

Revize normy ČSN ISO/IEC 20000-2

V říjnu 2013 byla vydaná česká verze mezinárodní normy ISO/IEC 20000-2:2012. Touto normou se nahrazuje norma ČSN ISO/IEC 20000-2 z října 2007.

Mezi základní rozdíly revidované normy lze zahrnout:

  • bližší sladění s normami ISO 9001 a ISO/IEC 27001
  • změnu terminologie odrážející mezinárodní užívání
  • více pokynů pro kontrolu procesů provozovaných jinými stranami
  • více pokynů pro vymezení rozsahu systému managementu služeb - SMS
  • více pokynů pro neustálé zlepšování SMS i služeb samotných
  • více pokynů pro návrh služeb a přechod na nové nebo změněné služby

« zpět na přehled aktualit