Monitorování datových sítí

Správa a monitorování datové sítě je důležitým prvkem fungování každé společnosti či organizace bez ohledu na její velikost. Většině poruch, které mohou vzniknout na síťových prvcích, serverech a pracovních stanicích, se dá předcházet.

A-KOMPLEX a.s. Vám nabízí:

Předcházejte poruchám dříve, než nastanou!

Převážná většina zařízení, které tvoří podnikovou IT infrastrukturu, obsahuje rozhraní prostřednictvím kterého poskytuje informace o svém stavu okolním systémům. Na tomto rozhraní lze zpravidla najít informace o:

Stav hardware

Stav a informace o operačním systému

Monitorování protokolů

Monitorování logů