Audit IT

Provedeme audit vaší počítačové infrastruktury z hlediska bezpečnosti informací a legálnosti software. Rovněž zmapujeme procesy vašeho IT oddělení a navrhneme zlepšení. V případě služby správy sítě budete mít audit hardware a software denně aktualizovaný díky použití Customer Monitoru.

Procesní audit

Provedení procesního auditu, tzn. prověření stávajícího stavu a vypracování návrhů na vylepšení používaných postupů ev. metodik a rozdělení kompetencí jednotlivých pracovníků.

Procesní audit bývá zaměřen především na:

Audit software

Výsledkem provedení softwarového auditu je:

Audit hardware

Výsledkem provedení hardwarového auditu je: